American Standard Design Catalyst รวบรวมผู้นำทางความคิดในด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบทั่วภูมิภาคเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง แนวโน้มในปัจจุบัน และแนวคิดที่เต็มไปด้วยความรอบคอบ เนื่องจากการที่เราทำการสำรวจภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานั้น American Standard Design Catalyst L!VE ได้เชิญให้ผู้นำเหล่านี้มาแบ่งปันความเชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นแรงบันดาลใจเชิงบวกในหัวข้อสถาปัตยกรรมและการออกแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านนี้มากที่สุด
วันพุธ
23 มีนาคม 2565
13:00-15:00 น.
การสัมมนาผ่านเว็บเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม.
การสัมมนาผ่านเว็บ

01: สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี

การผสานสุขอนามัยที่ดีขึ้นที่เข้ากันได้ดีกับการออกแบบที่ถูกสุขอนามัยไม่ได้เป็นเพียงแค่ประโยชน์ที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกต่อไป แต่นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นในทุก ๆ อุตสาหกรรมที่ก้าวไปข้างหน้า ลำดับความสำคัญในภาคการบริการเปลี่ยนไปอย่างมากและสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคก็นับว่ามีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาด้วยเช่นเดียวกัน ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ เราจะสำรวจความจำเป็นในการกำหนดโครงสร้างใหม่ด้านสุขภาวะที่ดีในด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานบริการและสุขอนามัยที่ดีในอุตสาหกรรมดังกล่าว
การกำหนดโครงสร้างด้านสุขภาวะใหม่ในด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานบริการ

ด้วยความตระหนักและแรงจูงใจในการดูแลตนเองที่เพิ่มมากขึ้น การ Staycations หรือการนำเสนอช่องทางให้กับตัวเองในการยกระดับความสุขทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ สถานประกอบการต่าง ๆ ก็แข่งขันกันกับพื้นที่ออกแบบและประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการของแขกที่มาพักเป็นการเฉพาะเพื่อกระตุ้นความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าและการเชื่อมต่อใหม่ ด้วยการดูแลตนเองในฐานะทางเลือกในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ การบูรณาการของสุขภาพจะเป็นรากฐานที่สำคัญของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานบริการที่ก้าวไปข้างหน้า.

ประเด็นของการปรึกษาหารือ: ​ ​

 • อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานบริการสามารถมอบประสบการณ์บูรณาการด้วยความท้าทายที่มีอยู่ เช่น พื้นที่ที่จำกัดได้อย่างไร?
 • อะไรคือความท้าทายในการออกแบบและการดำเนินงานเพื่อบูรณาการความเป็นอยู่ที่ดีเข้ากับบรรยากาศปัจจุบันของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเข้าพักของแขก?
 • อะไรคือข้อควรพิจารณาในทางปฏิบัติในการดูแลประสบการณ์ฟื้นฟูสำหรับแขก?

ด้วยความตระหนักและแรงจูงใจในการดูแลตนเองที่เพิ่มมากขึ้น การ Staycations หรือการนำเสนอช่องทางให้กับตัวเองในการยกระดับความสุขทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ สถานประกอบการต่าง ๆ ก็แข่งขันกันกับพื้นที่ออกแบบและประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการของแขกที่มาพักเป็นการเฉพาะเพื่อกระตุ้นความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าและการเชื่อมต่อใหม่ ด้วยการดูแลตนเองในฐานะทางเลือกในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ การบูรณาการของสุขภาพจะเป็นรากฐานที่สำคัญของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานบริการที่ก้าวไปข้างหน้า.

ประเด็นของการปรึกษาหารือ: ​ ​

 • อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานบริการสามารถมอบประสบการณ์บูรณาการด้วยความท้าทายที่มีอยู่ เช่น พื้นที่ที่จำกัดได้อย่างไร?
 • อะไรคือความท้าทายในการออกแบบและการดำเนินงานเพื่อบูรณาการความเป็นอยู่ที่ดีเข้ากับบรรยากาศปัจจุบันของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเข้าพักของแขก?
 • อะไรคือข้อควรพิจารณาในทางปฏิบัติในการดูแลประสบการณ์ฟื้นฟูสำหรับแขก?
Speaker
img_speaker
เฮย์ลีย์ มิทเชล
Director
Australia
การนำเรื่องสุขอนามัยที่ดีมาใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ

ในการก้าวไปข้างหน้า สุขอนามัยที่ดีขึ้นจะเป็นข้อพิจารณาหลักในทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในภาคส่วนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ ธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องวิวัฒนาการเพื่อให้สุขภาพและสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ร่วมกัน เราจะสำรวจว่าสิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบต่อนโยบาย ธุรกิจ และผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ได้อย่างไร.

ประเด็นของการปรึกษาหารือ:​

 • เราจะปกป้องผู้บริโภคและรับรองประสบการณ์ที่ราบรื่นได้อย่างไรเมื่อพวกเขาอยู่ใน พื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน?
 • อะไรคือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบและยกระดับสุขอนามัยและความปลอดภัยของแขก?
 • อะไรคือผลกระทบของโปรโตคอลการทำความสะอาดในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ?

ในการก้าวไปข้างหน้า สุขอนามัยที่ดีขึ้นจะเป็นข้อพิจารณาหลักในทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในภาคส่วนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ ธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องวิวัฒนาการเพื่อให้สุขภาพและสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ร่วมกัน เราจะสำรวจว่าสิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบต่อนโยบาย ธุรกิจ และผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ได้อย่างไร.

ประเด็นของการปรึกษาหารือ:​

 • เราจะปกป้องผู้บริโภคและรับรองประสบการณ์ที่ราบรื่นได้อย่างไรเมื่อพวกเขาอยู่ใน พื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน?
 • อะไรคือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบและยกระดับสุขอนามัยและความปลอดภัยของแขก?
 • อะไรคือผลกระทบของโปรโตคอลการทำความสะอาดในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ?
Speaker
img_speaker
ไอวี่ อัลมาริโอ
President & Co-Founder
Philippines
Panelists
img_speaker
ซาแมนธา อีดส์
Director
Australia
img_speaker
แชท โฟเรซ
Founder
Philippines
img_speaker
ซาโตชิ โคนาไก
Leader, LWT APAC
img_speaker
ซาแมนธา อีดส์
Director
Australia
img_speaker
แชท โฟเรซ
Founder
Philippines
img_speaker
ซาโตชิ โคนาไก
Leader, LWT APAC

02: ความยั่งยืน

ด้วยการบริโภคที่มีสติเพิ่มขึ้น ความสำคัญของการบรรลุความยั่งยืนที่มากขึ้นจึงกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญในการออกแบบที่ดีและมีจุดมุ่งหมาย ผู้ร่วมอภิปรายจะแบ่งปันความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับสุขภาวะที่ดีในการประชุมด้านความยั่งยืนและสิ่งที่จำเป็นในการเร่งความยั่งยืนด้วยการออกแบบ.
ที่ซึ่งความยั่งยืนมาพร้อมกับสุขภาวะที่ดี

แนวคิดเรื่องความยั่งยืนมีวิวัฒนาการอยู่เสมอเนื่องจากแต่ละเทรนด์ใหม่ทำให้เกิดคำถามที่เป็นการกำหนดพารามิเตอร์ใหม่ ภายหลังการระบาดครั้งใหญ่ ความยั่งยืนในการออกแบบไปไกลกว่าในเรื่องของการใช้พลังงานและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนอย่างจริงจังและมีความตั้งใจมากขึ้น ในขณะที่สถาปนิกและนักออกแบบสำรวจกลยุทธ์ที่ส่งเสริมในเรื่องสุขภาวะที่ดี สถานที่ที่เราอาศัย ทำงาน และเล่นที่สามารถมีความยั่งยืนแบบองค์รวมมากขึ้น

ประเด็นของการปรึกษาหารือ:

 • อะไรคือสิ่งที่แยกสุขภาวะที่ดีออกจากความยั่งยืนแบบดั้งเดิม?
 • ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นสามารถเป็นมากกว่าผลพลอยได้จากความยั่งยืนได้อย่างไร?
 • การจัดลำดับความสำคัญของความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้นำไปสู่การออกแบบที่ดีขึ้นได้อย่างไร?

แนวคิดเรื่องความยั่งยืนมีวิวัฒนาการอยู่เสมอเนื่องจากแต่ละเทรนด์ใหม่ทำให้เกิดคำถามที่เป็นการกำหนดพารามิเตอร์ใหม่ ภายหลังการระบาดครั้งใหญ่ ความยั่งยืนในการออกแบบไปไกลกว่าในเรื่องของการใช้พลังงานและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนอย่างจริงจังและมีความตั้งใจมากขึ้น ในขณะที่สถาปนิกและนักออกแบบสำรวจกลยุทธ์ที่ส่งเสริมในเรื่องสุขภาวะที่ดี สถานที่ที่เราอาศัย ทำงาน และเล่นที่สามารถมีความยั่งยืนแบบองค์รวมมากขึ้น

ประเด็นของการปรึกษาหารือ:

 • อะไรคือสิ่งที่แยกสุขภาวะที่ดีออกจากความยั่งยืนแบบดั้งเดิม?
 • ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นสามารถเป็นมากกว่าผลพลอยได้จากความยั่งยืนได้อย่างไร?
 • การจัดลำดับความสำคัญของความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้นำไปสู่การออกแบบที่ดีขึ้นได้อย่างไร?
Speaker
img_speaker
อาร์ช โจโจ้ โตเลนติโน
President & CEO
Philippines
การเร่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการออกแบบ

ในขณะที่ประชากรโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราก็จะถึงจุดเปลี่ยนในไม่ช้า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีจุดยืนและทำงานเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไปของเรา

ประเด็นของการปรึกษาหารือ:

 • เราจะเปลี่ยนสิ่งที่เราต้องการเห็นได้อย่างไร?
 • อะไรคือกลยุทธ์ที่ยั่งยืนที่สำคัญสำหรับสถาปัตยกรรมและการออกแบบ?​
 • เราจะปลุกจิตสำนึกด้านความยั่งยืนในการวางผังเมืองและสร้างความเคลื่อนไหวระดับโลกสำหรับสาเหตุนี้ได้อย่างไร?

ในขณะที่ประชากรโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราก็จะถึงจุดเปลี่ยนในไม่ช้า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีจุดยืนและทำงานเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไปของเรา

ประเด็นของการปรึกษาหารือ:

 • เราจะเปลี่ยนสิ่งที่เราต้องการเห็นได้อย่างไร?
 • อะไรคือกลยุทธ์ที่ยั่งยืนที่สำคัญสำหรับสถาปัตยกรรมและการออกแบบ?​
 • เราจะปลุกจิตสำนึกด้านความยั่งยืนในการวางผังเมืองและสร้างความเคลื่อนไหวระดับโลกสำหรับสาเหตุนี้ได้อย่างไร?
Speaker
img_speaker
อารีย์ อินทรจันโต
Founder
Indonesia
Panelists
img_speaker
อลัน กูเอะ
Managing Director
Singapore
img_speaker
อาร์ช ลี ตรุง
Founder & CEO
Vietnam
img_speaker
ปรียังกา ตันวาร์
Leader, Communications & Corporate Responsibility, Asia
img_speaker
อลัน กูเอะ
Managing Director
Singapore
img_speaker
อาร์ช ลี ตรุง
Founder & CEO
Vietnam
img_speaker
ปรียังกา ตันวาร์
Leader, Communications & Corporate Responsibility, Asia

03: การขยายตัวของความเป็นเมือง

ด้วยแนวคิดที่จะไม่ทำให้เกิดการแบ่งแยกพื้นที่ใช้สอย พื้นที่ที่อยู่อาศัยในเมืองจะกลายเป็นพื้นที่ี่สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่อเนกประสงค์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับคนรุ่นต่าง ๆ ในอนาคต จากตรงนี้ เราจะเปลี่ยนมุมมองของเราในการอาศัยในพื้นที่ขนาดเล็กด้วยการออกแบบที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและทบทวนวิถีชีวิตใหม่ในการใช้ชีวิตในเมือง
พื้นที่ขนาดเล็กลง การออกแบบที่ชาญฉลาดขึ้น

ในปัจจุบัน มีอัตราการขยายตัวของความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างมองเห็นได้ชัด บ้านที่มีขนาดเล็กและอพาร์ตเมนต์ที่มีขนาดกะทัดรัดกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ มาพร้อมกับความท้าทายในการจัดการพื้นที่ที่ไม่ซ้ำแบบใคร แต่ยังประกอบด้วยวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ของชาวเมืองอีกด้วย

ประเด็นของการปรึกษาหารือ:​

 • ดังนั้นเราจะสร้างสมดุลระหว่างความสามารถในการจับจ่าย ความสะดวกสบาย และความเป็นส่วนตัวเมื่อออกแบบสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพได้อย่างไร?
 • อนาคตของการพัฒนาพื้นที่ที่มีประชากรสูงในเมืองในอนาคตจะเป็นอย่างไร?
 • เราจะออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้ได้มากกว่าฟังก์ชันพื้นฐานได้อย่างไร?

ในปัจจุบัน มีอัตราการขยายตัวของความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างมองเห็นได้ชัด บ้านที่มีขนาดเล็กและอพาร์ตเมนต์ที่มีขนาดกะทัดรัดกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ มาพร้อมกับความท้าทายในการจัดการพื้นที่ที่ไม่ซ้ำแบบใคร แต่ยังประกอบด้วยวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ของชาวเมืองอีกด้วย

ประเด็นของการปรึกษาหารือ:​

 • ดังนั้นเราจะสร้างสมดุลระหว่างความสามารถในการจับจ่าย ความสะดวกสบาย และความเป็นส่วนตัวเมื่อออกแบบสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพได้อย่างไร?
 • อนาคตของการพัฒนาพื้นที่ที่มีประชากรสูงในเมืองในอนาคตจะเป็นอย่างไร?
 • เราจะออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้ได้มากกว่าฟังก์ชันพื้นฐานได้อย่างไร?
Speaker
img_speaker
ราฮุล กาดรี
Partner & Principal Architect
India
วิถีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของความเป็นเมือง

พื้นที่จำกัดต่อหัวในการพัฒนาเมืองนำเสนอโอกาสมากมายในการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรของเราเพื่อสร้างพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันและพื้นที่ส่วนกลางมากขึ้น สังคมและเศรษฐกิจจะพัฒนาและค่อย ๆ มีความเจริญเกิดขึ้นเพื่อปรับให้เข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน การบริการ และพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันเหล่านี้ได้

ประเด็นของการปรึกษาหารือ:​

 • เราจะเข้าใจ วางแผน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรวมได้ดีขึ้นอย่างไร?​
 • เหตุใดจึงมีความสำคัญสำหรับเราที่จะต้องสร้างพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันที่มีความปลอดภัยและสามารถเอื้ออำนวยโดยไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สำคัญในผู้ใช้?
 • เราจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การวางผังเมืองที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ มีความหลากหลาย และมีความตอบสนองได้อย่างไร?​

พื้นที่จำกัดต่อหัวในการพัฒนาเมืองนำเสนอโอกาสมากมายในการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรของเราเพื่อสร้างพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันและพื้นที่ส่วนกลางมากขึ้น สังคมและเศรษฐกิจจะพัฒนาและค่อย ๆ มีความเจริญเกิดขึ้นเพื่อปรับให้เข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน การบริการ และพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันเหล่านี้ได้

ประเด็นของการปรึกษาหารือ:​

 • เราจะเข้าใจ วางแผน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรวมได้ดีขึ้นอย่างไร?​
 • เหตุใดจึงมีความสำคัญสำหรับเราที่จะต้องสร้างพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันที่มีความปลอดภัยและสามารถเอื้ออำนวยโดยไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สำคัญในผู้ใช้?
 • เราจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การวางผังเมืองที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ มีความหลากหลาย และมีความตอบสนองได้อย่างไร?​
Speaker
img_speaker
ราเกช กุมาร
Chief Design Officer
India
Panelists
img_speaker
ฮุน ชานสัน
Principal Architect & Founder
Cambodia
img_speaker
นเรศ วี นรสิงห์
Managing Partner
India
img_speaker
อองตวน เบสเซย์เร เดส ฮอร์ท
Leader, Global Design, Asia
img_speaker
ฮุน ชานสัน
Principal Architect & Founder
Cambodia
img_speaker
นเรศ วี นรสิงห์
Managing Partner
India
img_speaker
อองตวน เบสเซย์เร เดส ฮอร์ท
Leader, Global Design, Asia

Agenda

วันพุธ 23 มีนาคม 2565
 • 14:00-16:00 น. สิงคโปร์/กัวลาลัมเปอร์/มะนิลา
 • 11:30-13:30 น. นิวเดลี
 • 12:30-14:30 น. ย่างกุ้ง
 • 13.00-15.00 น. กรุงเทพฯ/จาการ์ตา/พนมเปญ
 • 17.00-19.00 น. ซิดนีย์
 • 19:00-21:00 น. เวลลิงตัน
 • การสัมมนาผ่านเว็บเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย
  ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม
01
สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี
 • การปรับโครงสร้างสุขภาวะที่ดีในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานบริการ 
 • สุขอนามัยที่ดีในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานบริการ
02
ความยั่งยืน
 • เมื่อความยั่งยืนมาพร้อมกับสุขภาวะที่ดี
 • การเร่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการออกแบบ
03
การขยายตัวของความเป็นเมือง
 • พื้นที่ขนาดเล็กลง การออกแบบที่ชาญฉลาดขึ้น
 • วิถีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของความเป็นเมือง