American Standard Design Catalyst L!VE ได้เชิญผู้นำทางความคิดด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบทั่วภูมิภาคมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ เทรนด์ในปัจจุบัน และแนวคิดต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา American Standard Design Catalyst L!VE ช่วยให้ผู้นำคนสำคัญเหล่านี้ได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นแรงบันดาลใจเชิงบวกด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการนี้มากที่สุด
วันอังคารที่
14 ก.พ. 2566
15.30 - 18.30 น. เวลาประเทศสิงคโปร์ (GMT +8)
การสัมมนาผ่านเว็บเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม.
Webinar Topics

ความเป็นเมือง” (Urbanization) เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในอารยธรรมของมนุษย์ และจะยังคงมีบทบาทสำคัญในวิถีการใช้ชีวิตและวิวัฒนาการในสังคมของเรา

ขณะที่ทั้งโลกแข็งแกร่งขึ้นภายหลังจากการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด สิ่งนี้ยังทำให้นึกถึงความจำเป็นเร่งด่วนมากขึ้นที่จะคำนึงถึงการใช้ชีวิตของแต่ละคนในพื้นที่อยู่อาศัยของพวกเรา ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมองมุมใหม่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเมืองและบทบาทของเมืองในการกำหนดอนาคตที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง มีความเชื่อมโยงทางอารมณ์ การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และความยั่งยืนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองศูนย์กลางที่กำลังเติบโตในเอเชีย บ้านของพวกเราเป็นที่ที่มีคนอยู่อาศัยหนาแน่นและมีสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันสูง เป็นที่ที่เรานั่งทำงาน เรียนรู้ เล่น และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม บ้านเป็นศูนย์กลางสำหรับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวกระตุ้นสำหรับการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เราจัดการกับความท้าทายครั้งใหญ่ๆ ที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

01: Health, Wellness & Beyond

เมื่อเราออกแบบพื้นที่และอาคารต่างๆ ควรประยุกต์ใช้หลักนำทางของการมุ่งความสนใจไปที่สุขภาวะของผู้คนที่อาศัยและทำงานในที่แห่งนั้น เพราะเป็นสิ่งที่นำไปสู่การเป็นชุมชนสุขภาพดีและมีความสุขมากขึ้น
สีช่วยสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างไรในโลกที่เปลี่ยนสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว

การรับรู้เรื่องสีในเชิงพลวัตและเชิงวัฒนธรรมอาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมในเมือง เราจะร่วมกันหาคำตอบว่าสีส่งผลต่ออารมณ์ภายในบ้าน ชุมชน และสมาชิกร่วมชุมชนของคนคนหนึ่งอย่างไร และดูว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจะผนวกเอาทฤษฎีสีและจิตวิทยาที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมภายในบ้านเพื่อยกระดับและส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางอารมณ์ได้อย่างไร

ประเด็นสำคัญ:

 • การผสมผสานสีโดยใช้ความคิดไตร่ตรองและลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกเหนือจากสิ่งที่มองเห็นด้วยตาบนพื้นผิว
 • การเลือกชุดสี รูปแบบ และวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างสีสันที่ผสานกันอย่างลงตัว (color symphony)
 • สีส่งเสริมสุขภาวะทางอารมณ์ของคนแต่ละคนที่ใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมในเมือง

การรับรู้เรื่องสีในเชิงพลวัตและเชิงวัฒนธรรมอาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมในเมือง เราจะร่วมกันหาคำตอบว่าสีส่งผลต่ออารมณ์ภายในบ้าน ชุมชน และสมาชิกร่วมชุมชนของคนคนหนึ่งอย่างไร และดูว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจะผนวกเอาทฤษฎีสีและจิตวิทยาที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมภายในบ้านเพื่อยกระดับและส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางอารมณ์ได้อย่างไร

ประเด็นสำคัญ:

 • การผสมผสานสีโดยใช้ความคิดไตร่ตรองและลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกเหนือจากสิ่งที่มองเห็นด้วยตาบนพื้นผิว
 • การเลือกชุดสี รูปแบบ และวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างสีสันที่ผสานกันอย่างลงตัว (color symphony)
 • สีส่งเสริมสุขภาวะทางอารมณ์ของคนแต่ละคนที่ใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมในเมือง
Speaker
img_speaker
Corey Damen Jenkins
CEO and Principal
United States of America
แรงบันดาลใจหลักในการออกแบบ คือ มนุษย์ ความต้องการและคุณค่า

การออกแบบเป็นผลลัพธ์จากสิ่งที่มาจากภายในตัวเรา สิ่งเหล่านี้คือทั้งหมดของการเชื้อเชิญในการสร้างปฏิสัมพันธ์ ทั้งหมดมาจากสิ่งที่เราเป็น รวมถึงสิ่งที่เรารักและศรัทธาภายใต้วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของเรา ความบริสุทธิ์และสวยงามรอเพียงการเปิดเผย สุขภาพ สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของเราเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราเป็นใคร สังคมของเราเห็นด้วยกับการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างไร และการให้ความรู้มีอิทธิพลต่อพลเมืองอย่างไร

ประเด็นสำคัญ:

 • ความรักและความเอาใจใส่เป็นที่มาและเหตุผลของในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและมีสุขลักษณะที่ดี
 • วัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์เป็นวิธีสร้างปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่
 • มนุษย์และวิธีที่เราใช้สร้างแรงบันดาลใจให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่
 • ธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดของความสะอาดและสุขอนามัย
 • ความศิวิไลซ์เป็นแหล่งก่อกำเนิดมลพิษ

การออกแบบเป็นผลลัพธ์จากสิ่งที่มาจากภายในตัวเรา สิ่งเหล่านี้คือทั้งหมดของการเชื้อเชิญในการสร้างปฏิสัมพันธ์ ทั้งหมดมาจากสิ่งที่เราเป็น รวมถึงสิ่งที่เรารักและศรัทธาภายใต้วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของเรา ความบริสุทธิ์และสวยงามรอเพียงการเปิดเผย สุขภาพ สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของเราเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราเป็นใคร สังคมของเราเห็นด้วยกับการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างไร และการให้ความรู้มีอิทธิพลต่อพลเมืองอย่างไร

ประเด็นสำคัญ:

 • ความรักและความเอาใจใส่เป็นที่มาและเหตุผลของในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและมีสุขลักษณะที่ดี
 • วัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์เป็นวิธีสร้างปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่
 • มนุษย์และวิธีที่เราใช้สร้างแรงบันดาลใจให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่
 • ธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดของความสะอาดและสุขอนามัย
 • ความศิวิไลซ์เป็นแหล่งก่อกำเนิดมลพิษ
Speaker
img_speaker
Arch. Le Truong
Founder and CEO
Vietnam
การผลักดันของ DPA ในการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมแห่งความเป็นเลิศที่เสริมสร้างประสบการณ์และจิตวิญญาณของมนุษย์ ผ่านแนวทางการออกแบบ Green Well Tech (GWT) โดยปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติ (UN SDGs) ในขณะเดียวกันก็ยังคงยึดมั่นในค่านิยมเดิมของพวกเรา​

เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมแห่งความเป็นเลิศที่เสริมสร้างประสบการณ์และจิตวิญญาณของมนุษย์ ผ่านแนวทางการออกแบบ Green Well Tech (GWT) โดยปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติ (UN SDGs) ในขณะเดียวกันก็ยังคงยึดมั่นในค่านิยมเดิมของพวกเรา​

Speaker
img_speaker
Thiyagarajan Rajagopalan
Director, DPA (India)
India
Panelists
img_speaker
Satoshi Konagai
Leader, LWT APAC
img_speaker
Satoshi Konagai
Leader, LWT APAC

02: Circular & Sustainable Living

การออกแบบเมืองแห่งอนาคตคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ครอบคลุมทุกความต้องการและมีความหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรมนุษย์
สร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วย #responsibleaarchitecture

Enhancing Space การเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่
Transforming Lifestyle การเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต
Nurturing the Communities การบ่มเพาะและพัฒนาชุมชน

ประเด็นสำคัญ:

 • แนวปฏิบัติด้านสถาปัตยกรรมเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและรับผิดชอบต่อวงการสถาปัตยกรรม
 • วิธีตีความสถาปัตยกรรมด้วยวัฒนธรรมรอบข้างผ่านวัตถุและพฤติกรรมของผู้คนในท้องถิ่น

Enhancing Space การเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่
Transforming Lifestyle การเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต
Nurturing the Communities การบ่มเพาะและพัฒนาชุมชน

ประเด็นสำคัญ:

 • แนวปฏิบัติด้านสถาปัตยกรรมเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและรับผิดชอบต่อวงการสถาปัตยกรรม
 • วิธีตีความสถาปัตยกรรมด้วยวัฒนธรรมรอบข้างผ่านวัตถุและพฤติกรรมของผู้คนในท้องถิ่น
Speaker
img_speaker
Yanuar PF
Principal Architect
Indonesia
อาคารที่พร้อมรองรับอนาคตและยั่งยืน

แม้ว่าด้านเทคนิคของอาคารและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการใช้งานในอนาคตมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนไปสู่เมืองที่ยั่งยืนและโลกที่มีความสมดุลโดยภาพรวม แต่ก็ยังมีแง่มุมอื่นๆ ที่จะมีส่วนสำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ครบถ้วนและประชากรที่มีสุขภาพดีและสงบสุข Martin Aerne จะนำเราไปเรียนรู้แง่มุมที่ถูกละเลยสองประการและอธิบายสมมติฐานของเขา

ประเด็นสำคัญ:

 • การพิจารณาสองข้อเสนอที่มีความเกี่ยวข้องสูงสำหรับการออกแบบอาคาร ทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • เรียนรู้จากอดีตเพื่อปรับปรุงอนาคต
 • คิดถึงความยั่งยืนและความพร้อมในอนาคตอย่างรอบด้าน

แม้ว่าด้านเทคนิคของอาคารและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการใช้งานในอนาคตมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนไปสู่เมืองที่ยั่งยืนและโลกที่มีความสมดุลโดยภาพรวม แต่ก็ยังมีแง่มุมอื่นๆ ที่จะมีส่วนสำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ครบถ้วนและประชากรที่มีสุขภาพดีและสงบสุข Martin Aerne จะนำเราไปเรียนรู้แง่มุมที่ถูกละเลยสองประการและอธิบายสมมติฐานของเขา

ประเด็นสำคัญ:

 • การพิจารณาสองข้อเสนอที่มีความเกี่ยวข้องสูงสำหรับการออกแบบอาคาร ทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • เรียนรู้จากอดีตเพื่อปรับปรุงอนาคต
 • คิดถึงความยั่งยืนและความพร้อมในอนาคตอย่างรอบด้าน
Speaker
img_speaker
Martin Aerne
Founding Director
Cambodia
ความยั่งยืนสำหรับอาคารพักอาศัย

ความเป็นเมืองที่กำลังขยายตัว การพัฒนาที่แผ่กิ่งก้านสาขาไปสู่เมืองต่างๆ ทั้งเล็กและใหญ่ สมดุลกับความเร่งด้านสุขภาพ สุขภาวะ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งอิทธิพล เปลี่ยนแปลง และสร้างผลกระทบต่อการออกแบบสำหรับอาคารพักอาศัย ในการพิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้ ทั้งโลกเปิดรับจุดประสงค์ของการออกแบบที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง การทำความเข้าใจวัฒนธรรม การใช้เทคโนโลยี และการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในแวดวงการก่อสร้างนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเมืองและโครงการพัฒนาต่างๆ

ประเด็นสำคัญ:

 • เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณค่าด้านสุขภาพ สุขภาวะ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมสำหรับการวางแผนและการออกแบบ
 • เพื่อชื่นชมการบูรณาการการรับรองด้านความยั่งยืนทั้งหมดสำหรับอาคาร ชุมชน สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน รวมถึงความสอดคล้องกันของการรับรองดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • เพื่อระบุและอธิบายแนวทางใหม่ที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลางในการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยที่เน้นเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี

ความเป็นเมืองที่กำลังขยายตัว การพัฒนาที่แผ่กิ่งก้านสาขาไปสู่เมืองต่างๆ ทั้งเล็กและใหญ่ สมดุลกับความเร่งด้านสุขภาพ สุขภาวะ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งอิทธิพล เปลี่ยนแปลง และสร้างผลกระทบต่อการออกแบบสำหรับอาคารพักอาศัย ในการพิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้ ทั้งโลกเปิดรับจุดประสงค์ของการออกแบบที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง การทำความเข้าใจวัฒนธรรม การใช้เทคโนโลยี และการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในแวดวงการก่อสร้างนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเมืองและโครงการพัฒนาต่างๆ

ประเด็นสำคัญ:

 • เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณค่าด้านสุขภาพ สุขภาวะ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมสำหรับการวางแผนและการออกแบบ
 • เพื่อชื่นชมการบูรณาการการรับรองด้านความยั่งยืนทั้งหมดสำหรับอาคาร ชุมชน สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน รวมถึงความสอดคล้องกันของการรับรองดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • เพื่อระบุและอธิบายแนวทางใหม่ที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลางในการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยที่เน้นเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี
Speaker
img_speaker
Cathy Saldana
President, PDP Architects | Projects Design Plus Architecture Management Corp.
CEO, Weave Design Collaboration.
Philippines
Panelists
img_speaker
Priyanka Tanwar
Leader, Communications & Corporate Responsibility, Asia
img_speaker
Priyanka Tanwar
Leader, Communications & Corporate Responsibility, Asia

03: Intelligent Spaces

ด้วยพื้นที่ที่จำกัดมากขึ้น เราสามารถหันไปใช้การออกแบบและนวัตกรรมที่ชาญฉลาดขึ้นสำหรับโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลผลิต กระชับความสัมพันธ์ และรักษาไว้ซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี
Designed by the People, for the People

นฐานะนักออกแบบ เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน เมือง และสิ่งแวดล้อมของเราในเชิงบวก

ประเด็นสำคัญ:

 • ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแบรนด์ ลูกค้า และผู้ใช้ แนวทางการออกแบบของเราช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ประสบการณ์อันสะท้อนถึงความชาญฉลาดและมีความน่าเชื่อถือ

นฐานะนักออกแบบ เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน เมือง และสิ่งแวดล้อมของเราในเชิงบวก

ประเด็นสำคัญ:

 • ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแบรนด์ ลูกค้า และผู้ใช้ แนวทางการออกแบบของเราช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ประสบการณ์อันสะท้อนถึงความชาญฉลาดและมีความน่าเชื่อถือ
Speaker
img_speaker
Melissa Leung
Associate Director
Australia
บทบาทของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและสร้างสุขภาวะองค์รวม

การแพทย์ที่สวมใส่ได้ เทคโนโลยีสร้างภาพทางการแพทย์ ตลอดจน AI และระบบ Machine Learning ในปัจจุบัน) นอกเหนือจากการรักษาแล้วยังมีความคาดหวังใหม่ๆ สำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและสร้างสุขภาวะองค์รวม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากมาตรฐานต่างๆ ด้านการบริการต้อนรับ และกำลังเบนความจุดสนใจหลักไปสู่แง่มุมใหม่ๆ ของประสบการณ์ที่ผู้ใช้บริการจะได้สัมผัส (user experience)

ประเด็นสำคัญ:

 • แบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการ: รักษ (Rakxa) กรุงเทพฯ
  ได้รับแรงบันดาลใจจากเทรนด์การใช้ชีวิต เช่น คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า Barefoot Luxury ซึ่งใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อและตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้นสำหรับแขกที่มาใช้บริการ แต่ก็ไม่ได้หันเหความสนใจออกไปจากความเรียบง่ายและความเป็นธรรมชาติที่เป็นหัวใจสำคัญของการได้สัมผัสสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและช่วยฟื้นฟู
 • แบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการ: Bentleigh Meditation & Indigenous Cultural Centre ออสเตรเลีย
  เป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ที่ใช้วิธีการแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยสร้างจากไม้ทั้งหมด ศูนย์ฯ แห่งนี้ผสานหลักการออกแบบที่เรียกว่า passive heating and cooling design กำหนดว่าจุดไหนควรเปิดรับแสงอาทิตย์เพื่อเก็บความอบอุ่นไว้ใช้ในฤดูหนาวและจุดไหนควรใช้ระบายความร้อนออกไปเมื่อถึงฤดูร้อน การออกแบบเพื่อกักเก็บคาร์บอน กังหันลมเพื่อผลิตพลังงาน และหน่วยผลิตพลังงานจากความร้อนใต้พิภพสำหรับการทำความร้อนและความเย็นในอนาคต

การแพทย์ที่สวมใส่ได้ เทคโนโลยีสร้างภาพทางการแพทย์ ตลอดจน AI และระบบ Machine Learning ในปัจจุบัน) นอกเหนือจากการรักษาแล้วยังมีความคาดหวังใหม่ๆ สำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและสร้างสุขภาวะองค์รวม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากมาตรฐานต่างๆ ด้านการบริการต้อนรับ และกำลังเบนความจุดสนใจหลักไปสู่แง่มุมใหม่ๆ ของประสบการณ์ที่ผู้ใช้บริการจะได้สัมผัส (user experience)

ประเด็นสำคัญ:

 • แบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการ: รักษ (Rakxa) กรุงเทพฯ
  ได้รับแรงบันดาลใจจากเทรนด์การใช้ชีวิต เช่น คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า Barefoot Luxury ซึ่งใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อและตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้นสำหรับแขกที่มาใช้บริการ แต่ก็ไม่ได้หันเหความสนใจออกไปจากความเรียบง่ายและความเป็นธรรมชาติที่เป็นหัวใจสำคัญของการได้สัมผัสสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและช่วยฟื้นฟู
 • แบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการ: Bentleigh Meditation & Indigenous Cultural Centre ออสเตรเลีย
  เป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ที่ใช้วิธีการแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยสร้างจากไม้ทั้งหมด ศูนย์ฯ แห่งนี้ผสานหลักการออกแบบที่เรียกว่า passive heating and cooling design กำหนดว่าจุดไหนควรเปิดรับแสงอาทิตย์เพื่อเก็บความอบอุ่นไว้ใช้ในฤดูหนาวและจุดไหนควรใช้ระบายความร้อนออกไปเมื่อถึงฤดูร้อน การออกแบบเพื่อกักเก็บคาร์บอน กังหันลมเพื่อผลิตพลังงาน และหน่วยผลิตพลังงานจากความร้อนใต้พิภพสำหรับการทำความร้อนและความเย็นในอนาคต
Speaker
img_speaker
Thomas Meier
Creative Director
Thailand
Panelists
img_speaker
Giang Le
Founder & Deputy Director
Vietnam
img_speaker
Antoine Besseyre Des Horts
Leader, Global Design, Asia
img_speaker
Giang Le
Founder & Deputy Director
Vietnam
img_speaker
Antoine Besseyre Des Horts
Leader, Global Design, Asia

หัวข้อการสัมมนาออนไลน์ วันอังคาร ที่

14 ก.พ. 2566

1530 - 1830 สิงคโปร์ / กัวลาลัมเปอร์ / มะนิลา

1300 - 1600 นิวเดลี

1400 - 1700 ย่างกุ้ง

1430 - 1730 กรุงเทพฯ / จาการ์ตา / พนมเปญ

1830 - 2130 ซิดนีย์

2030 - 2330 เวลลิงตัน

ภรับฟังสัมมนาออนไลน์ได้ 4 ภาษา ดังนี้ าษาอังกฤษ บาฮาซาอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม
01
Health, Wellness & Beyond
 • How Color Inspires, Impacts, and Improves Well-being in a Rapidly Urbanizing World
 • Human, its needs, values and feelings as a core inspiration for design
 • 'GREEN WELL TECH'- DPA's thrust in shaping the Built Environment
02
Circular & Sustainable Living
 • สร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วย #responsibleaarchitecture
 • A sustainability Blueprint for Residential Towers
 • Future-Ready & sustainable Buildings
03
Intelligent Spaces
 • Designed by the People, For the People
 • The role of technology in the wellness and health industry​