American Standard Design Catalyst tập hợp các chuyên gia hàng đầu về Kiến trúc và Thiết kế trên khắp khu vực để chia sẻ những hiểu biết thực tế, xu hướng hiện tại và những ý tưởng sâu sắc. Khi chúng ta sống trong một môi trường không ngừng phát triển, American Standard Design Catalyst L!VE giúp các nhà lãnh đạo cốt cán chia sẻ chuyên môn, trao đổi ý kiến ​​và trở thành nguồn cảm hứng tích cực về các chủ đề kiến ​​trúc và thiết kế khác nhau, phù hợp nhất với ngành.
Thứ tư
23 tháng 3 năm 2022
2-4 giờ chiều SGT (GMT+8)
Hội thảo trực truyến được hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Tháitiếng Việt.
Hội thảo trực tuyến

01: Sức khỏe và Hạnh phúc

Việc cải thiện vệ sinh trong thiết kế sản phẩm vệ sinh không còn là một lợi ích bổ sung mà là một điều cần thiết với mọi ngành công nghiệp trong tương lai. Ngành khách sạn đã thay đổi ưu tiên của họ và cụ thể, sự an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng giờ đây trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong hội thảo trực tuyến lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu sự cần thiết của việc định nghĩa lại sức khỏe trong dịch vụ khách sạn và chú trọng vấn đề vệ sinh trong ngành.
Tái định hình lĩnh vực sức khỏe trong ngành dịch vụ khách sạn

Với nhận thức và động lực ngày càng tăng trong việc chăm sóc bản thân, nơi ở trở thành một kênh để giúp con người nâng cao sức khỏe thể chất, tình cảm và tinh thần. Các cơ sở đang chạy đua để thiết kế không gian và trải nghiệm dành riêng cho khách có nhu cầu phục hồi và kết nối lại. Khi con người chú trọng hơn tới việc chăm sóc bản thân, quan tâm tới sức khỏe sẽ là nền tảng của ngành khách sạn trong tương lai.

Góc bàn luận: ​

 • Làm thế nào ngành khách sạn có thể mang lại trải nghiệm phục hồi khi gặp phải hàng loạt thách thức phổ biến như không gian hạn chế?
 • Những thách thức trong thiết kế và thi công để tích hợp sức khỏe với điều kiện khí hậu hiện tại để nâng cao trải nghiệm lưu trú của khách là gì?
 • Một số lưu ý thực tế trong việc tổ chức một trải nghiệm phục hồi cho khách là gì?

Với nhận thức và động lực ngày càng tăng trong việc chăm sóc bản thân, nơi ở trở thành một kênh để giúp con người nâng cao sức khỏe thể chất, tình cảm và tinh thần. Các cơ sở đang chạy đua để thiết kế không gian và trải nghiệm dành riêng cho khách có nhu cầu phục hồi và kết nối lại. Khi con người chú trọng hơn tới việc chăm sóc bản thân, quan tâm tới sức khỏe sẽ là nền tảng của ngành khách sạn trong tương lai.

Góc bàn luận: ​

 • Làm thế nào ngành khách sạn có thể mang lại trải nghiệm phục hồi khi gặp phải hàng loạt thách thức phổ biến như không gian hạn chế?
 • Những thách thức trong thiết kế và thi công để tích hợp sức khỏe với điều kiện khí hậu hiện tại để nâng cao trải nghiệm lưu trú của khách là gì?
 • Một số lưu ý thực tế trong việc tổ chức một trải nghiệm phục hồi cho khách là gì?
Speaker
img_speaker
Hayley Mitchell
Director
Australia
Xoay quanh các vấn đề vệ vệ sinh trong ngành dịch vụ khách sạn

Trong tương lai, cải thiện vệ sinh sẽ là trọng tâm trong mọi ngành công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực khách sạn. Doanh nghiệp cần thay đổi và đặt khía cạnh sức khỏe và vệ sinh lên ưu tiên hàng đầu trong các cơ sở tập thể. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem điều này có thể tác động như thế nào đến các chính sách, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong quy chuẩn mới.

Góc bàn luận:​

 • Làm thế nào chúng tôi có thể bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn khi họ ở không gian chung?
 • Các cách thức tối ưu để thiết kế và nâng cấp vệ sinh và an toàn của khách là gì?
 • Những tác động của quy trình làm sạch đối với ngành khách sạn là gì?

Trong tương lai, cải thiện vệ sinh sẽ là trọng tâm trong mọi ngành công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực khách sạn. Doanh nghiệp cần thay đổi và đặt khía cạnh sức khỏe và vệ sinh lên ưu tiên hàng đầu trong các cơ sở tập thể. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem điều này có thể tác động như thế nào đến các chính sách, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong quy chuẩn mới.

Góc bàn luận:​

 • Làm thế nào chúng tôi có thể bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn khi họ ở không gian chung?
 • Các cách thức tối ưu để thiết kế và nâng cấp vệ sinh và an toàn của khách là gì?
 • Những tác động của quy trình làm sạch đối với ngành khách sạn là gì?
Speaker
img_speaker
Ivy Almario
President & Co-Founder
Philippines
Panelists
img_speaker
Samantha Eades
Director
Australia
img_speaker
Chat Fores
Founder
Philippines
img_speaker
Satoshi Konagai
Leader, LWT APAC
img_speaker
Samantha Eades
Director
Australia
img_speaker
Chat Fores
Founder
Philippines
img_speaker
Satoshi Konagai
Leader, LWT APAC

02: Phát triển bền vững

Với xu hướng tiêu dùng có ý thức đang phát triển, tầm quan trọng của việc phát triển bền vững hơn trở thành trọng tâm của các thiết kế tốt và thiết thực. Các nhà phân tích sẽ chia sẻ những suy nghĩ của họ về sự giao hòa giữa phát triển bền vững và sức khỏe, cũng như những yêu cầu đặt ra để thúc đẩy tính bền vững trong thiết kế.
Khi phát triển bền vững giao hòa với sức khỏe

Khái niệm về phát bền vững luôn cải tiến khi mỗi xu hướng mới đặt ra những câu hỏi xác định lại các định nghĩa. Sau hậu quả của đại dịch, tính bền vững trong thiết kế không chỉ còn là sử dụng hiệu quả năng lượng và nước, mà tập trung chuyên sâu và có chủ đích vào sự an toàn và sức khỏe của con người. Khi các kiến ​​trúc sư và nhà thiết kế khám phá các chiến lược thúc đẩy sức khỏe, nơi chúng ta sống, làm việc và vui chơi chắc chắn sẽ phát triển bền vững hơn về mặt tổng thể.

Góc thảo luận:

 • Điểm khác biệt giữa Sức khỏe và Phát triển bền vững truyền thống là gì?
 • Làm thế nào để cải thiện trải nghiệm người dùng xa hơn nữa, không còn chỉ là một sản phẩm phụ của phát triển bền vững?
 • Ưu tiên tính bền vững và sức khỏe người dùng sẽ tạo ra thiết kế tốt hơn như thế nào?

Khái niệm về phát bền vững luôn cải tiến khi mỗi xu hướng mới đặt ra những câu hỏi xác định lại các định nghĩa. Sau hậu quả của đại dịch, tính bền vững trong thiết kế không chỉ còn là sử dụng hiệu quả năng lượng và nước, mà tập trung chuyên sâu và có chủ đích vào sự an toàn và sức khỏe của con người. Khi các kiến ​​trúc sư và nhà thiết kế khám phá các chiến lược thúc đẩy sức khỏe, nơi chúng ta sống, làm việc và vui chơi chắc chắn sẽ phát triển bền vững hơn về mặt tổng thể.

Góc thảo luận:

 • Điểm khác biệt giữa Sức khỏe và Phát triển bền vững truyền thống là gì?
 • Làm thế nào để cải thiện trải nghiệm người dùng xa hơn nữa, không còn chỉ là một sản phẩm phụ của phát triển bền vững?
 • Ưu tiên tính bền vững và sức khỏe người dùng sẽ tạo ra thiết kế tốt hơn như thế nào?
Speaker
img_speaker
Arch. Jojo Tolentino
President & CEO
Philippines
Thúc đẩy phát triển bền vững với thiết kế

Khi dân số toàn cầu tiếp tục tăng đều đặn, tác động của chúng ta đối với môi trường sẽ sớm đạt đến mức đỉnh điểm. Bây giờ chính là lúc chúng ta phải có lập trường và hướng tới một mô hình kinh doanh bền vững hơn, chú trọng tới môi trường vì các thế hệ tương lai.

Góc thảo luận:

 • Làm thế nào chúng ta có thể thay đổi những gì chúng ta muốn thấy?
 • Các chiến lược phát tiển bền vững chính trong kiến ​​trúc và thiết kế là gì?​
 • Làm thế nào chúng ta có thể nâng cao nhận thức về tính bền vững trong quy hoạch đô thị và tạo ra một phong trào toàn cầu vì mục đích này?

Khi dân số toàn cầu tiếp tục tăng đều đặn, tác động của chúng ta đối với môi trường sẽ sớm đạt đến mức đỉnh điểm. Bây giờ chính là lúc chúng ta phải có lập trường và hướng tới một mô hình kinh doanh bền vững hơn, chú trọng tới môi trường vì các thế hệ tương lai.

Góc thảo luận:

 • Làm thế nào chúng ta có thể thay đổi những gì chúng ta muốn thấy?
 • Các chiến lược phát tiển bền vững chính trong kiến ​​trúc và thiết kế là gì?​
 • Làm thế nào chúng ta có thể nâng cao nhận thức về tính bền vững trong quy hoạch đô thị và tạo ra một phong trào toàn cầu vì mục đích này?
Speaker
img_speaker
Ary Indrajanto
Founder
Indonesia
Panelists
img_speaker
Alan Kueh
Managing Director
Singapore
img_speaker
Arch. Le Truong
Founder & CEO
Vietnam
img_speaker
Priyanka Tanwar
Leader, Communications & Corporate Responsibility, Asia
img_speaker
Alan Kueh
Managing Director
Singapore
img_speaker
Arch. Le Truong
Founder & CEO
Vietnam
img_speaker
Priyanka Tanwar
Leader, Communications & Corporate Responsibility, Asia

03: Đô thị hóa

Bằng cách xóa bỏ những khái niệm cũ về sử dụng không gian, không gian sống trong đô thị sẽ là một lĩnh vực hứa hẹn để phát triển các không gian chung cá nhân hóa hoặc tích hợp đa chức năng, dành cho các thế hệ tương lai. Từ đây, chúng ta sẽ thay đổi quan điểm, chuyển sang sống trong những không gian nhỏ hơn với thiết kế thông minh hơn và xem xét lại những lối sống mới, phát sinh từ quá trình đô thị hóa.
Không gian nhỏ hơn, thiết kế thông minh hơn

Ngày nay, quá trình đô thị hóa đang gia tăng rõ rệt. Những ngôi nhà nhỏ và những căn hộ siêu nhỏ đã trở thành tiêu chuẩn mới. Đi kèm với điều đó một loạt thách thức nổi trội về quản lý không gian, nhưng đồng thời cũng đem lại một phong cách sống hoàn toàn mới cho cư dân thành thị.

Góc thảo luận:

 • Làm thế nào để chúng ta có thể cân bằng giữa khả năng chi trả, sự thoải mái và sự riêng tư khi thiết kế những không gian nhỏ mà không phải hy sinh yếu tố nào?
 • Tương lai của sự phát triển với dân cư cao ở các thành phố là gì?
 • Làm thế nào chúng ta có thể thiết kế một không gian sống mang lại nhiều lợi ích hơn các chức năng cơ bản?

Ngày nay, quá trình đô thị hóa đang gia tăng rõ rệt. Những ngôi nhà nhỏ và những căn hộ siêu nhỏ đã trở thành tiêu chuẩn mới. Đi kèm với điều đó một loạt thách thức nổi trội về quản lý không gian, nhưng đồng thời cũng đem lại một phong cách sống hoàn toàn mới cho cư dân thành thị.

Góc thảo luận:

 • Làm thế nào để chúng ta có thể cân bằng giữa khả năng chi trả, sự thoải mái và sự riêng tư khi thiết kế những không gian nhỏ mà không phải hy sinh yếu tố nào?
 • Tương lai của sự phát triển với dân cư cao ở các thành phố là gì?
 • Làm thế nào chúng ta có thể thiết kế một không gian sống mang lại nhiều lợi ích hơn các chức năng cơ bản?
Speaker
img_speaker
Rahul Kadri
Partner & Principal Architect
India
Lối sống mới hình thành từ quá trình đô thị hóa

Diện tích bình quân đầu người hạn chế trong quá trình phát triển đô thị đã tạo ra vô số cơ hội để tối ưu hóa các nguồn lực, nhằm tạo ra nhiều không gian và khu vực chung hơn. Các hoạt động xã hội và kinh tế sẽ phát triển và thay đổi để thích ứng với các cơ sở hạ tầng, dịch vụ và không gian chung này.

Góc thảo luận:

 • Chúng ta có thể làm gì hiểu rõ hơn, lập kế hoạch và phản ứng với những thay đổi tác động đến cả cộng đồng?​
 • Tại sao chúng ta cần tạo không gian chung an toàn và có lợi mà không gây đòi hỏi nhiều thay đổi về hành vi ở người dùng?
 • Làm thế nào để chúng ta có thể chuyển sang một quy hoạch đô thị linh hoạt, đa dạng và thích ứng với các thay đổi?

Diện tích bình quân đầu người hạn chế trong quá trình phát triển đô thị đã tạo ra vô số cơ hội để tối ưu hóa các nguồn lực, nhằm tạo ra nhiều không gian và khu vực chung hơn. Các hoạt động xã hội và kinh tế sẽ phát triển và thay đổi để thích ứng với các cơ sở hạ tầng, dịch vụ và không gian chung này.

Góc thảo luận:

 • Chúng ta có thể làm gì hiểu rõ hơn, lập kế hoạch và phản ứng với những thay đổi tác động đến cả cộng đồng?​
 • Tại sao chúng ta cần tạo không gian chung an toàn và có lợi mà không gây đòi hỏi nhiều thay đổi về hành vi ở người dùng?
 • Làm thế nào để chúng ta có thể chuyển sang một quy hoạch đô thị linh hoạt, đa dạng và thích ứng với các thay đổi?
Speaker
img_speaker
Rakesh Kumar
Chief Design Officer
India
Panelists
img_speaker
Hun Chansan
Principal Architect & Founder
Cambodia
img_speaker
Naresh V Narasimhan
Managing Partner
India
img_speaker
Antoine Besseyre Des Horts
Leader, Global Design, Asia
img_speaker
Hun Chansan
Principal Architect & Founder
Cambodia
img_speaker
Naresh V Narasimhan
Managing Partner
India
img_speaker
Antoine Besseyre Des Horts
Leader, Global Design, Asia

Agenda

Thứ tư, 23 tháng 3 năm 2022
 • 14-16 giờ Singapore / Kuala Lumpur / Manila
 • 11:30-13:30 giờ New Delhi
 • 12:30-14:30 giờ Yangon
 • 13-15 giờ Bangkok / Jakarta / Phnom Penh / VietNam
 • 17-19 giờ Sydney
 • 19-21 giờ Wellington
 • Hội thảo trực tuyến được hỗ trợ tiếng Anh,
  tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Tháitiếng Việt.
01
Sức khỏe và Hạnh phúc
 • Tái định hình lĩnh vực sức khỏe trong ngành dịch vụ khách sạn 
 • Chú trọng các vấn đề vệ sinh trong ngành dịch vụ khách sạn
02
Phát triển bền vững
 • Khi phát triển bền vững giao hòa với sức khỏe
 • Đẩy mạnh việc phát triển bền vững trong thiết kế​​
03
Đô thị hóa
 • Không gian nhỏ hơn, thiết kế thông minh hơn
 • Lối sống mới hình thành từ quá trình đô thị hóa